Ochrana osobních údajů

  1. Informace o zpracování osobních údajů (PDF)

Autorská práva

  1. Zákazník prohlašuje, že do Objednávky umístí pouze texty, informace, obrázky či jiný obrazový materiál (dále jen Data), ke kterým má právo užívání buď sám, nebo má k jejich užití souhlas.
  2. Zákazník nese veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv.
  3. CG prohlašuje, že zákazníkovi budou ze strany CG zachována veškerá autorská práva související s užitím jeho Dat.

CG se zavazuje k tomu, že nebude Data prodávat či poskytovat jakékoli třetí straně a nepoužije tyto Data pro své účely.